Bezpieczne uwierzytelnianie niezbędnym krokiem we wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur

Firmy działające w Polsce muszą przygotować się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który od 2024 roku będzie obligatoryjny. Wiąże się to z koniecznością automatyzacji procesów związanych z agregacją i przetwarzaniem informacji. Pierwszym krokiem, który pomoże przygotować organizację do zmian, jest decyzja o wyborze narzędzia do bezpiecznej identyfikacji użytkowników. Zapewniają to m.in. kwalifikowane usługi zaufania, dostarczane przez jednego z pięciu certyfikowanych dostawców w Polsce, firmę EuroCert. 

Nowe regulacje obejmą wiele obszarów funkcjonowania firm, począwszy od finansowo-księgowych, prawnych i IT, dlatego warto z wyprzedzeniem przyjrzeć się tym przepisom, by odpowiednio się do nich przygotować. Wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie wymaga zebrania wielu dodatkowych danych w porównaniu do standardowych faktur, co pozwoli dostarczyć wiedzę o fakturowaniu w czasie rzeczywistym. By wystawiać e-faktury i nimi zarządzać, konieczne będzie uwierzytelnienie użytkownika oraz nadanie przez przedsiębiorstwo lub upoważnione osoby ról i uprawnień. Możliwość korzystania z KSeF będą miały tylko podmioty zidentyfikowane w sposób elektroniczny.

Przewaga usług kwalifikowanych

Przedsiębiorstwa (podatnicy), inne podmioty uprawnione i osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA przez podatnika już mogą korzystać z KSeF. W związku z tym, że każde działanie w systemie wymaga uwierzytelnienia, trzeba wybrać metodę identyfikacji odpowiadającą specyfice organizacji.

Firmom, które już dziś zdecydowały się przystąpić do systemu, a więc jeszcze w okresie przejściowym, dostarczamy skutecznie i bezpieczne rozwiązanie do integracji z systemem KSeF. Dzięki nim nasi klienci oszczędzają czas, automatyzują proces i nie martwią się o bezpieczeństwo. EuroCert od lat dostarcza również inne usługi, których zastosowanie obejmuje także inne pola biznesu, nie tylko obsługę KSeF – mówi  Łukasz Konikiewicz, prezes zarządu firmy EuroCert.   

Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do obsługi Aplikacji Podatnika wiąże się z największą wygodą, ponieważ pozwala uwierzytelniać dokumenty jedynie za pomocą danych podmiotu. E-pieczęć identyfikuje tożsamość organizacji, gwarantuje integralność danych, a co za tym idzie, oryginalność dokumentu. Jest też bezpieczna, ponieważ nie pozwala zaciągać zobowiązań w imieniu instytucji. Co ważne, mogą korzystać z niej wyłącznie upoważnione osoby w firmie, a opieczętowane nią dokumenty traktowane są na równi z papierowymi. Jest to rozwiązanie rekomendowane zwłaszcza średnim i dużym organizacjom, które przetwarzają miesięcznie setki, czy nawet tysiące faktur. Dla mniejszych podmiotów wystarczającym rozwiązaniem będzie kwalifikowany podpis elektroniczny, 

Innymi dostępnymi metodami identyfikacji w KSeF są podpis zaufany w ramach systemu ePUAP czy token generowany przez KSeF, którego bezpieczeństwo jest jednak ograniczone. 

KSeF w pigułce

Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajowy System e-Faktur (KSeF), który wprowadza rewolucyjne zmiany w obszarze fakturowania. Od 1 stycznia 2024 roku faktury ustrukturyzowane staną się jedyną obowiązującą formą dokumentów sprzedażowych dla wszystkich podatników. By korzystać z KSeF, przedsiębiorcy będą musieli zidentyfikować reprezentowany podmiot i założyć profil w Aplikacji Podatnika, posiadać zintegrowany system fakturowo-księgowy oraz przydzielić osobom w organizacji odpowiednie role i metodę identyfikacji.

Trud przygotowania organizacji do KSeF niesie ze sobą jednak korzyści. Zalicza się do nich przejście wyłącznie na obieg faktur w wersji elektronicznej, co wiąże się z oszczędnością czasu i finansów. To również minimalizacja ryzyka zagubienia dokumentów, większe bezpieczeństwo w rozliczaniu z kontrahentami i skrócenie procesu ściągalności należności. Ponadto nowy system umożliwi pełną kontrolę i stały dostęp do faktur przychodzących i wychodzących, a ich ustrukturyzowany, jednolity format ograniczy błędy w odczycie i zredukuje czas rejestracji danych. Dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z KSeF jeszcze w okresie przejściowym, ustawodawca uwzględnił także przyspieszony zwrot podatku VAT, w ciągu 40, a nie obecnych 60 dni. 

Wdrożenie nowych regulacji w zakresie e-faktur w organizacjach wymaga przygotowań w obszarze procesów i technologii, a także przeszkolenia upoważnionego do wystawiania i odbioru faktur personelu, warto więc zacząć działać z wyprzedzeniem. Podjęcie wcześniej obligatoryjnej decyzji, jaką jest wybór sposobu uwierzytelniania w KSeF, ułatwi sprawne poruszanie się w Aplikacji Podatnika, a kwalifikowane usługi zaufania dostarczane przez firmę EuroCert zapewnią komfort i bezpieczeństwo identyfikacji.  

Nowe technologie

Istota wykorzystania danych

W tym momencie każda fabryka generuje, odbiera i analizuje niesamowite ilości danych. Wiedza pracowników czy przekazywane między sobą komunikaty okazują się bowiem już niewystarczające. Wraz ze wzrostem rozmiaru firm produkcyjnych oraz rozszerzających się możliwości docierania do szerokiego grona odbiorców, oczywistością staje się konieczność odpowiedniego integrowania pojawiających się z każdych stron informacji.

Funkcjonowanie zautomatyzowanych maszyn czy podejmowanie automatycznych decyzji przez sztuczną inteligencję jest całkowicie niemożliwe, jeśli działania nie opierają się na danych. W związku z tym nieodłącznym elementem przedsiębiorstw powinny być systemy, które będą je zbierać i przechowywać. Istotne jest jednak także to, żeby wszelkie dane były cały czas dostępne. W tym celu świetnie sprawdzają się tak zwane chmury danych, do których dostęp jest przydzielany zdalnie, z niemal każdego miejsca na ziemi.

Przekształcenia w łańcuchach dostaw

Trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusiła konieczność wprowadzenia zmian na wszystkich etapach funkcjonowania firmy produkcyjnej. Wiele usprawnień jest związanych z szybkim i bezproblemowym transportowaniem materiałów czy produktów gotowych. W badaniu oceny zmian wywołanych koronawirusem aż 97% respondentów potwierdziło bowiem, że miał on niesamowicie duży wpływ właśnie na łańcuchy dostaw.

Co można zrobić, aby usprawnić transport i ułatwić tym samym funkcjonowanie fabryk przyszłości? Rozwiązaniem ponownie okazuje się wdrażanie nowych technologii. Dzięki zastosowaniu internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, logistyka staje się prostsza i szybsza. Poprzez powstawanie inteligentnych magazynów czy automatyzowanie niektórych przejazdów, pojawiające się problemy mogą zostać szybko wyeliminowane.

Generatywna Al

W tym roku Gartner rozszerzył pojęcie sztucznej inteligencji o generatywną sztuczną inteligencję. Jest to jedna z gałęzi Al, bazująca na dostępnych już danych, modyfikując je i tworząc nowe filmy, obrazy oraz pliki audio. Model ten ma ogromne możliwości oraz potencjał, dzięki którym może być użyty w wielu dziedzinach, rozpoczynając od medycyny, a kończąc na tworzeniu produktów, przyspieszając cały proces od projektowania do produkcji. Jednym z rezultatów użycia tego rodzaju sztucznej inteligencji jest AMAZON DeepComposer, który pozwala tworzyć piękne melodie nawet ludziom nie mającym pojęcia o muzyce.

Świat technologii nieustannie się zmienia, stawiając nowe wyzwania przed przedsiębiorcami. Chcąc sprostać oczekiwaniom powinni zintegrować narzędzia oraz systemy informatyczne, ponieważ dzięki takim działaniom przedsiębiorstwa mają szansę na osiągnięcie największych sukcesów. Transformacja cyfrowa już od dawna była nieunikniona, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces, zmuszając nas do przejścia na nowy model pracy, więc warto pilnować poziomu automatyzacji, żeby nie zostać w tyle.

Agregaty prądotwórcze na wynajem

U nas znajdziesz szeroki wybór agregatów prądotwórczych! Najważniejszym atutem firmy Fabryka Prądu jest sprzęt poddawany przeglądom technicznym spełniającym normy emisji spalin, a przede wszystkim gwarantujący niezawodność oraz bezpieczeństwo. https://fabryka-pradu.pl/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *