Bezpieczne uwierzytelnianie niezbędnym krokiem we wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur

Firmy działające w Polsce muszą przygotować się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który od 2024 roku będzie obligatoryjny. Wiąże się to z koniecznością automatyzacji procesów związanych z agregacją i przetwarzaniem informacji. Pierwszym krokiem, który pomoże przygotować organizację do zmian, jest decyzja o wyborze narzędzia do bezpiecznej identyfikacji użytkowników. Zapewniają to m.in. kwalifikowane usługi zaufania, dostarczane przez jednego z pięciu certyfikowanych dostawców w Polsce, firmę EuroCert. 

Nowe regulacje obejmą wiele obszarów funkcjonowania firm, począwszy od finansowo-księgowych, prawnych i IT, dlatego warto z wyprzedzeniem przyjrzeć się tym przepisom, by odpowiednio się do nich przygotować. Wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie wymaga zebrania wielu dodatkowych danych w porównaniu do standardowych faktur, co pozwoli dostarczyć wiedzę o fakturowaniu w czasie rzeczywistym. By wystawiać e-faktury i nimi zarządzać, konieczne będzie uwierzytelnienie użytkownika oraz nadanie przez przedsiębiorstwo lub upoważnione osoby ról i uprawnień. Możliwość korzystania z KSeF będą miały tylko podmioty zidentyfikowane w sposób elektroniczny.

Przewaga usług kwalifikowanych

Przedsiębiorstwa (podatnicy), inne podmioty uprawnione i osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA przez podatnika już mogą korzystać z KSeF. W związku z tym, że każde działanie w systemie wymaga uwierzytelnienia, trzeba wybrać metodę identyfikacji odpowiadającą specyfice organizacji.

Firmom, które już dziś zdecydowały się przystąpić do systemu, a więc jeszcze w okresie przejściowym, dostarczamy skutecznie i bezpieczne rozwiązanie do integracji z systemem KSeF. Dzięki nim nasi klienci oszczędzają czas, automatyzują proces i nie martwią się o bezpieczeństwo. EuroCert od lat dostarcza również inne usługi, których zastosowanie obejmuje także inne pola biznesu, nie tylko obsługę KSeF – mówi  Łukasz Konikiewicz, prezes zarządu firmy EuroCert.   

Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do obsługi Aplikacji Podatnika wiąże się z największą wygodą, ponieważ pozwala uwierzytelniać dokumenty jedynie za pomocą danych podmiotu. E-pieczęć identyfikuje tożsamość organizacji, gwarantuje integralność danych, a co za tym idzie, oryginalność dokumentu. Jest też bezpieczna, ponieważ nie pozwala zaciągać zobowiązań w imieniu instytucji. Co ważne, mogą korzystać z niej wyłącznie upoważnione osoby w firmie, a opieczętowane nią dokumenty traktowane są na równi z papierowymi. Jest to rozwiązanie rekomendowane zwłaszcza średnim i dużym organizacjom, które przetwarzają miesięcznie setki, czy nawet tysiące faktur. Dla mniejszych podmiotów wystarczającym rozwiązaniem będzie kwalifikowany podpis elektroniczny, 

Innymi dostępnymi metodami identyfikacji w KSeF są podpis zaufany w ramach systemu ePUAP czy token generowany przez KSeF, którego bezpieczeństwo jest jednak ograniczone. 

KSeF w pigułce

Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajowy System e-Faktur (KSeF), który wprowadza rewolucyjne zmiany w obszarze fakturowania. Od 1 stycznia 2024 roku faktury ustrukturyzowane staną się jedyną obowiązującą formą dokumentów sprzedażowych dla wszystkich podatników. By korzystać z KSeF, przedsiębiorcy będą musieli zidentyfikować reprezentowany podmiot i założyć profil w Aplikacji Podatnika, posiadać zintegrowany system fakturowo-księgowy oraz przydzielić osobom w organizacji odpowiednie role i metodę identyfikacji.

Trud przygotowania organizacji do KSeF niesie ze sobą jednak korzyści. Zalicza się do nich przejście wyłącznie na obieg faktur w wersji elektronicznej, co wiąże się z oszczędnością czasu i finansów. To również minimalizacja ryzyka zagubienia dokumentów, większe bezpieczeństwo w rozliczaniu z kontrahentami i skrócenie procesu ściągalności należności. Ponadto nowy system umożliwi pełną kontrolę i stały dostęp do faktur przychodzących i wychodzących, a ich ustrukturyzowany, jednolity format ograniczy błędy w odczycie i zredukuje czas rejestracji danych. Dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z KSeF jeszcze w okresie przejściowym, ustawodawca uwzględnił także przyspieszony zwrot podatku VAT, w ciągu 40, a nie obecnych 60 dni. 

Wdrożenie nowych regulacji w zakresie e-faktur w organizacjach wymaga przygotowań w obszarze procesów i technologii, a także przeszkolenia upoważnionego do wystawiania i odbioru faktur personelu, warto więc zacząć działać z wyprzedzeniem. Podjęcie wcześniej obligatoryjnej decyzji, jaką jest wybór sposobu uwierzytelniania w KSeF, ułatwi sprawne poruszanie się w Aplikacji Podatnika, a kwalifikowane usługi zaufania dostarczane przez firmę EuroCert zapewnią komfort i bezpieczeństwo identyfikacji.  

Nowe technologie

Przekształcenia w łańcuchach dostaw

Trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusiła konieczność wprowadzenia zmian na wszystkich etapach funkcjonowania firmy produkcyjnej. Wiele usprawnień jest związanych z szybkim i bezproblemowym transportowaniem materiałów czy produktów gotowych. W badaniu oceny zmian wywołanych koronawirusem aż 97% respondentów potwierdziło bowiem, że miał on niesamowicie duży wpływ właśnie na łańcuchy dostaw.

Co można zrobić, aby usprawnić transport i ułatwić tym samym funkcjonowanie fabryk przyszłości? Rozwiązaniem ponownie okazuje się wdrażanie nowych technologii. Dzięki zastosowaniu internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, logistyka staje się prostsza i szybsza. Poprzez powstawanie inteligentnych magazynów czy automatyzowanie niektórych przejazdów, pojawiające się problemy mogą zostać szybko wyeliminowane.

Uprzemysłowienie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia. Odgrywa także ogromną rolę w przemyśle, gdzie z powodzeniem może usprawnić codziennie wykonywane czynności. Dlatego też coraz więcej fabryk decyduje się na implementację rozwiązań opartych o systemy wspierane przez sztuczną inteligencję.

AI pozwala m.in. prognozować i analizować pojawiające się sytuacje wewnątrz firmy produkcyjnej. Z jej pomocą możemy przewidzieć zmiany w działaniu maszyn, zapobiegać awariom czy usprawniać niektóre działania na podstawie rekomendacji sztucznej inteligencji. Co więcej, często to właśnie ona może podejmować samodzielne decyzje, bez konieczności angażowania pracowników.

Data Fabric

Dane stanowią nieodłączny element w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Ogromna ilość przetwarzanych danych powoduje konieczność szybkiego i usystematyzowanego dostępu do źródeł ich występowania.

Nowe metody tworzenia sieci typu Data Fabric rozwijają się w oparciu o międzyplatformowy dostęp do zintegrowanych źródeł danych, gdzie użytkownicy mają możliwość do udostępniania i zarządzania potrzebnymi danych w wielu procesach biznesowych.

Nakład pracy związany z przetwarzaniem i analizą danych ulega znacznemu zmniejszeniu, za sprawą procesów uczenia się i przyszłych rekomendacji, wykorzystując w tym celu zmieniające się dane.

Agregaty prądotwórcze na wynajem

U nas znajdziesz szeroki wybór agregatów prądotwórczych! Najważniejszym atutem firmy Fabryka Prądu jest sprzęt poddawany przeglądom technicznym spełniającym normy emisji spalin, a przede wszystkim gwarantujący niezawodność oraz bezpieczeństwo. https://www.power-factory.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *