Bezpieczne uwierzytelnianie niezbędnym krokiem we wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur

Firmy działające w Polsce muszą przygotować się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który od 2024 roku będzie obligatoryjny. Wiąże się to z koniecznością automatyzacji procesów związanych z agregacją i przetwarzaniem informacji. Pierwszym krokiem, który pomoże przygotować organizację do zmian, jest decyzja o wyborze narzędzia do bezpiecznej identyfikacji użytkowników. Zapewniają to m.in. kwalifikowane usługi zaufania, dostarczane przez jednego z pięciu certyfikowanych dostawców w Polsce, firmę EuroCert. 

Nowe regulacje obejmą wiele obszarów funkcjonowania firm, począwszy od finansowo-księgowych, prawnych i IT, dlatego warto z wyprzedzeniem przyjrzeć się tym przepisom, by odpowiednio się do nich przygotować. Wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie wymaga zebrania wielu dodatkowych danych w porównaniu do standardowych faktur, co pozwoli dostarczyć wiedzę o fakturowaniu w czasie rzeczywistym. By wystawiać e-faktury i nimi zarządzać, konieczne będzie uwierzytelnienie użytkownika oraz nadanie przez przedsiębiorstwo lub upoważnione osoby ról i uprawnień. Możliwość korzystania z KSeF będą miały tylko podmioty zidentyfikowane w sposób elektroniczny.

Przewaga usług kwalifikowanych

Przedsiębiorstwa (podatnicy), inne podmioty uprawnione i osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA przez podatnika już mogą korzystać z KSeF. W związku z tym, że każde działanie w systemie wymaga uwierzytelnienia, trzeba wybrać metodę identyfikacji odpowiadającą specyfice organizacji.

Firmom, które już dziś zdecydowały się przystąpić do systemu, a więc jeszcze w okresie przejściowym, dostarczamy skutecznie i bezpieczne rozwiązanie do integracji z systemem KSeF. Dzięki nim nasi klienci oszczędzają czas, automatyzują proces i nie martwią się o bezpieczeństwo. EuroCert od lat dostarcza również inne usługi, których zastosowanie obejmuje także inne pola biznesu, nie tylko obsługę KSeF – mówi  Łukasz Konikiewicz, prezes zarządu firmy EuroCert.   

Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do obsługi Aplikacji Podatnika wiąże się z największą wygodą, ponieważ pozwala uwierzytelniać dokumenty jedynie za pomocą danych podmiotu. E-pieczęć identyfikuje tożsamość organizacji, gwarantuje integralność danych, a co za tym idzie, oryginalność dokumentu. Jest też bezpieczna, ponieważ nie pozwala zaciągać zobowiązań w imieniu instytucji. Co ważne, mogą korzystać z niej wyłącznie upoważnione osoby w firmie, a opieczętowane nią dokumenty traktowane są na równi z papierowymi. Jest to rozwiązanie rekomendowane zwłaszcza średnim i dużym organizacjom, które przetwarzają miesięcznie setki, czy nawet tysiące faktur. Dla mniejszych podmiotów wystarczającym rozwiązaniem będzie kwalifikowany podpis elektroniczny, 

Innymi dostępnymi metodami identyfikacji w KSeF są podpis zaufany w ramach systemu ePUAP czy token generowany przez KSeF, którego bezpieczeństwo jest jednak ograniczone. 

KSeF w pigułce

Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajowy System e-Faktur (KSeF), który wprowadza rewolucyjne zmiany w obszarze fakturowania. Od 1 stycznia 2024 roku faktury ustrukturyzowane staną się jedyną obowiązującą formą dokumentów sprzedażowych dla wszystkich podatników. By korzystać z KSeF, przedsiębiorcy będą musieli zidentyfikować reprezentowany podmiot i założyć profil w Aplikacji Podatnika, posiadać zintegrowany system fakturowo-księgowy oraz przydzielić osobom w organizacji odpowiednie role i metodę identyfikacji.

Trud przygotowania organizacji do KSeF niesie ze sobą jednak korzyści. Zalicza się do nich przejście wyłącznie na obieg faktur w wersji elektronicznej, co wiąże się z oszczędnością czasu i finansów. To również minimalizacja ryzyka zagubienia dokumentów, większe bezpieczeństwo w rozliczaniu z kontrahentami i skrócenie procesu ściągalności należności. Ponadto nowy system umożliwi pełną kontrolę i stały dostęp do faktur przychodzących i wychodzących, a ich ustrukturyzowany, jednolity format ograniczy błędy w odczycie i zredukuje czas rejestracji danych. Dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z KSeF jeszcze w okresie przejściowym, ustawodawca uwzględnił także przyspieszony zwrot podatku VAT, w ciągu 40, a nie obecnych 60 dni. 

Wdrożenie nowych regulacji w zakresie e-faktur w organizacjach wymaga przygotowań w obszarze procesów i technologii, a także przeszkolenia upoważnionego do wystawiania i odbioru faktur personelu, warto więc zacząć działać z wyprzedzeniem. Podjęcie wcześniej obligatoryjnej decyzji, jaką jest wybór sposobu uwierzytelniania w KSeF, ułatwi sprawne poruszanie się w Aplikacji Podatnika, a kwalifikowane usługi zaufania dostarczane przez firmę EuroCert zapewnią komfort i bezpieczeństwo identyfikacji.  

Nowe technologie

Blockchain

Chociaż większość ludzi myśli o technologii blockchain w odniesieniu do kryptowalut takich jak bitcoin, blockchain oferuje bezpieczeństwo, które jest przydatne na wiele innych sposobów. Zobacz aplikacje do kryptowalut, które polecamy.

W najprostszym ujęciu blockchain można opisać jako dane, do których można tylko dodawać nowe informacje. Stąd termin "łańcuch", ponieważ tworzysz łańcuch danych. Brak możliwości zmiany poprzednich bloków jest tym, co czyni go tak bezpiecznym. Ponadto, blockchainy są napędzane konsensusem, więc żaden podmiot nie może przejąć kontroli nad danymi. Dzięki blockchainowi nie jest potrzebna zaufana strona trzecia do nadzorowania lub zatwierdzania transakcji.

Kilka branż angażuje się i wdraża blockchain, a wraz ze wzrostem wykorzystania tej technologii rośnie również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów.

Inteligencja decyzji

Każdego dnia, każda organizacja podejmuje wiele decyzji biznesowych. Trend związany z inteligencją decyzji to forma praktycznego podejścia do usprawnienia metody i sposobu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, poprzez modelowanie procesów decyzyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i procesu uczenia się. Bazując na wcześniejszych procesach i podjętych decyzjach, inteligencja decyzyjna wspiera ludzi w podejmowaniu decyzji. Automatyzacja procesu decyzyjnego przebiega w oparciu o przeprowadzanie symulacji, analizę danych, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Hiperautomatyzacja

Trend, który od paru lat pojawia się w zestawieniach Gartnera. Polega na kompleksowym użyciu oprzyrządowania z zakresu sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz Business Intelligence, która ma na celu przeprowadzenie cyfrową transformację przedsiębiorstwa. Hiperautomatyzacja umożliwia skalowalność, obsługę zdalną oraz zmianę samego modelu biznesowego.

Projektowanie rozwiązań Al

Ta moda również nie pojawia się po raz pierwszy w zestawieniach. Zwłaszcza w ostatnich latach rozwój sztucznej inteligencji bardzo przyśpieszył: czynności, wykonywanych przez programy w zastępstwie za ludzi jest teraz całe mnóstwo. Problem jednak stanowi odpowiednie ich zaprojektowanie, utrzymanie oraz zarządzanie, tak aby zapewniły najlepszą wartość dla przedsiębiorstwa. Dlatego też warto rozważyć pojawiające się na rynku rozwiązania “pod klucz”.

Przedsiębiorstwa rozproszone

W tym roku Gartner idzie o krok dalej zastępując chmurę rozproszoną przedsiębiorstwami rozproszonymi. Przedsiębiorstwa, które przyjmują hybrydowe modele pracy zatrudniają pracowników, którzy są średnio o 30% bardziej produktywni niż ich odpowiednicy w biurze. Rozproszona siła robocza jest najskuteczniejszym sposobem na zbudowanie firmy XXI wieku, ponieważ pozwala ona na większą autonomię pracowników, zwiększoną produktywność oraz większe zaangażowanie.

Total Experience

Z tą strategią również mieliśmy już styczność w poprzednich zestawieniach. Opisuje aspekty wrażeń i doświadczeń wszystkich użytkowników w kontekście organizacji. Teraz, jak nigdy wcześniej, widać jak doświadczenia poszczególnych grup w organizacji i wokół niej przeplatają się i oddziałują na siebie wzajemnie. Pracownicy od dawna funkcjonujący w trybie zdalnym potrzebują ciągłego ulepszania procedur oraz systemów, tak, aby ich praca stała się efektywniejsza. Klienci, z kolei, cały czas podnoszą swoje wymagania, oczekując usług oraz produktów tak samo dobrych, a nawet lepszych niż przed pandemią.

System autonomiczny

Wśród trendów znajdziemy również samodzielnie zarządzane systemy fizyczne lub programowe. Na podstawie swoich środowisk uczą się i dynamicznie modyfikują własne algorytmy tak, aby zoptymalizować swoje zachowania w złożonych ekosystemach. Obecnie używane systemy są w stanie sprostać nowym wymaganiom i sytuacjom, optymalizować wydajność i chronić przed atakami bez interwencji człowieka.

Agregaty prądotwórcze na wynajem

U nas znajdziesz szeroki wybór agregatów prądotwórczych! Najważniejszym atutem firmy Fabryka Prądu jest sprzęt poddawany przeglądom technicznym spełniającym normy emisji spalin, a przede wszystkim gwarantujący niezawodność oraz bezpieczeństwo. https://fabryka-pradu.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *